Biura Usług Płatniczych

Punkty opłat funkcjonują w Polsce od 2003 roku. Obecnie każde biuro posiada swój indywidualny numer w rejestrze KNF i zgodę na przyjmowanie płatności, a każda realizowana transakcja jest ubezpieczona i gwarantowana przez KNF.

Z badań UOKiK wynika, iż w ten sposób Polacy realizują ponad 5 mln transakcji miesięcznie, co stanowi ponad 10% rynku płatności. Wartość płatności szacowana jest na około 600 mln zł. Mimo rozwoju technologii oraz darmowych kont bankowych tendencja nie jest spadkowa. Rynek jest ustabilizowany, a Polacy chętnie korzystają z usługi płatności w BUP.

Od kilku lat BUPy rozwijają swój wachlarz produktów o usługi Western Union, wymiany walut, przelewy natychmiastowe i produkty finansowe (kredyty, ubezpieczenia). Są to usługi dla tej samej grupy docelowej, klientów posługujących się gotówką. Migracja Polaków przyczyniła się do wzrostów przyjmowanych wpłat i realizowanych transakcji międzynarodowych.

Zgodność

Komisja Nadzoru Finansowego

Kwartalne raportowanie o ilościach i wartościach przeprowadzonych transakcji. Wyliczanie kosztu nadzoru.

Narodowy Bank Polski

Kompletne, półroczne sprawozdania dotyczące wolumenów i wartości przeprowadzanych transakcji.

Rzecznik Finansowy

Kalkulacja kosztu utrzymania Rzecznika Finansowego zgodnie z obowiązującym współczynnikiem.

GIIF

Pełna analiza AML wraz z rejestrem zdarzeń, identyfikacją podstawową i wzmożoną. Rejestr GIIF.

psd2-nowa-dyrektywa-unijna-test

PSD2

Zgodność z wymogami PSD2. Kompatybilność aplikacji iBUP z systemem do wykonywania płatności masowych Plus Bank oraz mBank.

UODO

Pakiet iBUP audytowany przez zewnętrznego eksperta, spełniający wymogi ochrony danych osobowych (RODO).