Oferta

UŻYTKOWNIK APLIKACJI OTRZYMUJE W RAMACH PAKIETU iBUP:

 • Licencję na aplikację iBUP
 • Moduł AML, KNF, NBP, Rzecznik Finansowy (RZF) – do komunikacji i raportowania
 • Opiekę prawną, szczególnie w zakresie obowiązków ustawowych
 • Doradztwo w zakresie pracy punktu opłat, systemu, kwestii prawnych, księgowych
 • Szkolenie merytoryczne, prawne, systemowe (helpdesk)
 • Możliwość uzyskania najtańszego na rynku obowiązkowego ubezpieczenia OC dla BUP
 • Zestaw procedur dot. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceny ryzyka (AML) oraz ochrony danych osobowych (RODO), dostosowanych do profilu Biura Usług Płatniczych
 • Umowę z Plus Bank / mBank na płatności masowe na preferencyjnych warunkach

KOSZT USTAWOWY:

 • KNF – wpis do rejestru – 616 zł jednorazowo
 • KNF – opłata za nadzór – 0,025% od obrotu
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC T.U. Concordia, składka podstawowa – 245 zł rocznie (przy minimalnej składce)

KOSZT KOMERCYJNY:

 • Licencja na aplikację iBUP – 0 zł
 • Moduł AML, KNF, NBP, RZF – 0 zł
 • Aktualizacja aplikacji – 0 zł
 • Helpdesk – 0 zł
 • Plus Bank – Przelew jednostkowy – koszt ustalany indywidualnie
 • mBank – Przelew jednostkowy – koszt ustalany indywidualnie

ZYSK:

  • 100% przyjętej prowizji stanowi przychód dla BUP
  • Brak opłat za aplikację
  • Brak opłat za opiekę prawną
  • Brak dodatkowych ukrytych kosztów