Aplikacja iBUP

iBUP jest kompleksową aplikacją dedykowaną Biurom Usług Płatniczych, spełniającą wszystkie wymogi ustawowe, dotyczące raportowania do KNF, GIIF, NBP, RZF oraz obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – korzystając z programu instytucje BUP mają zagwarantowane bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Aplikacja iBUP współpracuje z czołowymi bankami w Polsce, świadczącymi usługi Masspayment. Od momentu powstania pierwszej wersji aplikacji iBUP w 2003 roku jest ona wciąż rozbudowywana i aktualizowana w oparciu o doświadczenia i opinie kilkuset Biur Usług Płatniczych, kantorów, agencji ubezpieczeniowych i innych. Systematyczne modyfikowanie aplikacji w celu dopasowania do bieżących potrzeb i wymogów prawnych zapewnia maksymalną funkcjonalność procesów, związanych z codzienną obsługą płatności.

Przyjęcie wpłaty

Dzięki innowacyjnemu modułowi systemu, kasjer ma możliwość nie tylko rejestracji przyjmowanej wpłaty, ale również spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Dzięki temu czas operacji jest o wiele krótszy, niż w banku lub na poczcie. Aplikacja współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz dodatkowym ekranem dla klienta, prezentującym zestaw prowizji i rachunków.

11-900x450

Wprowadzanie danych do aplikacji

Funkcje iBUP znacznie ułatwiają proces rejestracji transakcji poprzez automatyczne podstawianie do formularzy (m.in. ZUS, US, kody kreskowe) danych z tworzonych wcześniej baz odbiorców i nadawców. Każdy klient jest katalogowany, a aplikacja podpowiada kwoty i rodzaje płaconych rachunków przez danego klienta. Ponadto można korzystać z systemów rabatowych przypisanych klientowi i wielu innych funkcjonalności.

1

Przygotowanie plików (paczek) z wpłatami

Pliki są zgodne z wymaganiami formalnymi, technicznymi i prawnymi dla banku realizującego płatności masowe (np. Plus Bank, mBank).

3

Import danych

Aplikacja przygotowana jest do importu danych z różnych systemów transakcyjnych dla ułatwienia migracji z innych programów służących do obsługi Biur Usług Płatniczych. Ponadto istnieje możliwość zaczytywania wyciągów bankowych w celu wygenerowania potwierdzeń wpłat dla klientów.

4

Zarządzanie firmą

System automatycznie prowadzi analizy i tworzy statystyki do celów księgowych, marketingowych i sprawozdawczych. Aplikacja uwzględnia pozostałe usługi jak np. wymianę walut, usługi pocztowe, ksero i inne.

5

Analiza i raportowanie

iBUP na każdym etapie realizacji transakcji samoczynnie prowadzi procesy analizujące dane pod kątem bezpieczeństwa, poprzez wykorzystanie list sankcyjnych, PEP oraz listy ostrzeżeń publicznych KNF. Czynności analityczno-raportujące realizowane są na potrzeby KNF, NBP, GIIF, RZF, wypełniając w pełni obowiązki formalne. Powyższe procesy są spójne z dostarczanymi w pakiecie procedurami wewnętrznymi AML i RODO.

6