Jak dziala Biuro Usług Płatniczych?

.

Usługa polega na przyjęciu wpłaty od klienta i przekazaniu jej na konto odbiorcy. Biuro Usług Płatniczych jest pośrednikiem w przekazywaniu płatności, stąd obowiązek dostosowania się do Ustawy o usługach płatniczych oraz AML. Przyjęcie wpłaty łączy się z przyjęciem blankietu rachunku, jego wartości oraz prowizji. W zamian klient otrzymuje usługę pośrednictwa finansowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia transakcji do realizacji (najczęściej w postaci stempla).

.

Biuro Usług Płatniczych ma od momentu przyjęcia wpłaty 48 godzin na dostarczenie wpłaty. Nasza aplikacja pozwala na uregulowanie płatności do 24 godzin. iBUP podaje kwotę, jaką należy wpłacić na konto wraz z prowizją za przelew. Następnie generuje na koniec dnia paczkę przelewów w formie pliku, akceptowalnego przez system bankowy (Plus Bank / mBank). Po wpłacie na konto firmowe środków przyjętych od klientów oraz imporcie pliku z danymi tych przelewów, następuje ich automatyczne rozesłanie do odbiorców. W trakcie tych operacji dochodzi do wielu czynności sprawdzających, mających miejsce w tle pracy systemu. Użytkownik nie musi się martwić o błędy w numerach kont, PESELu, NIPu, REGONu, itp. Wszystko za nas robi aplikacja.

.

Dodatkowo iBUP dokonuje analizy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), generuje i gromadzi raporty na wypadek kontroli z NBP, KNF czy GIIF. Aplikacja działa również sieciowo, więc jest możliwość użytkowania aplikacji w systemie wielostanowiskowym.

.

Jedną z funkcji przyjaznych użytkownikowi jest budowanie baz odbiorców i nadawców oraz możliwość korzystania z czytnika kodów kreskowych.

.

Na koniec miesiąca aplikacja generuje raporty do ww. instytucji oraz biura rachunkowego.

.

Bieżąca praca jest monitorowana, kasjerzy mają swoje loginy, stemple, nadane numery przypisane do użytkownika oraz znaki szczególne na wypadek próby fałszerstwa.

.

Klient otrzymuje potwierdzenie transakcji w postaci stempla jak w banku czy na poczcie, następnego dnia płatność znajduje się u odbiorcy (istnieje możliwość drukowania potwierdzeń z drukarki fiskalnej). Usługa ta jest uznawana dokładnie tak samo jak usługa banku, czy poczty. Od czasu regulacji ustawą, Biura Usług Płatniczych zyskały oficjalne miano pośrednika w usługach płatniczych zarejestrowanego w KNF, ubezpieczonego przez OC zawodowe, stanowiące gwarancje realizacji transakcji, jak w przypadku banków gwaranta NBP.

.

Gwarancją realizacji transakcji dla klienta Biura Usług Płatniczych jest ubezpieczenie zawodowe OC, nadzór Incaso, Plus Banku / mBanku, KNF, NBP, GIIF i Rzecznika Finansowego.